forelasning-pictureVad är det och hur arbetar du med din bild av dig själv?

I den här föreläsningen får du redskap och metoder, tips och idéer som förstärker dig.

Att vara lugn, harmonisk och tacksam samtidigt som du har tydliga mål, är resultatinriktad och ständigt nyfiken!