mentor-200x200Mentor kommer från den grekiska mytologin. Där berättas historien om när Odyssesus ger sig ut i det Trojanska kriget och hur han utsåg en beskyddare till sin son Telemachos.
Beskyddaren fick i uppdrag att vara en rådgivare, vän och lärare till sonen under faderns tid i krig och hans namn var Mentor.

Mentor idag beskriver en person som med hjälpa av sin erfarenhet och kunskap agerar bollplank för någon,
som kallas adept.

Relationen mellan mentorn och adepten är alltid frivillig
och utgår från adeptens situation och behov.

Tillsammans arbetar man för att nå gemensamt överenskomna mål.

Kontakta mig så berättar jag mer