Företag satsar mer på friskvård 2017

Företag satsar mer på friskvård 2017

2017 spås bli året då svenska arbetsplatser ökar sina friskvårdsaktiviter och lägger mer resurser på hälsoteman som stressreducering och återhämtning.

Arbetsgivare vill att medarbetare ökar sitt välmående och vill ta ett större ansvar för att arbeta för att proaktivt minska sjukfrånvaron och för att minska risken för fysisk och psykisk ohälsa.

De flesta arbetsplatser som arbetar idag med friskvårdsinsatser har som mål att även öka vi-andan och stärka gemenskapen.

Friskvårssatsningar är också ett tidstypiskt exempel på hur arbetsplatser attraherar och behåller medarbetare. Ur ett employer brandning perspektiv gynnar satsningarna arbetsgivaren och dess image.

 

Social gemenskap och enkelhet är några framgångsfaktorer för friskvårdssatningar menar man i undersökningen HeiaHeia. Ett brett utbud av aktiviteter är ett självklart inslag, det ska finnas något för alla.

Fler och fler som arbetar med  friskvårds anser att det finns många fler teman och ämnen än träning som anses vara viktiga och vissa erbjuds mindre eller inte alls. Stressreducering och återhämtning är de teman som är mest intressant och som spås ha stor efterfrågan i framtiden. Över hälften av respondenterna i undersökningen ville fokusera på dessa teman framöver.

Balans i livet och kosthållning är fortfarande stora instresse ämnen för arbetet och så många som 85 % svara att de erbjuder friskvårdsbidrag till sina anställda.

44% kommer öka på insatserna och bredda utbudet framöver.

Undersökningen utfördes av HeiaHeia (H2H Performance) i oktober-november 2016.

Resultaten baseras på 52 respondenter av vilka majoriteten arbetar inom HR samt hälso- och arbetsmiljörelaterade frågor på svenska arbetsplatser.

Spännande framtid för alla i friskvårdsbranschen, på HR avdelningar och för personalansvariga runt om i vårt avlånga land.